Pályázati felhívás 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Országos Bírósági Hivatal

„FÓKUSZBAN A BÍRÓSÁG” címmel

fotópályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére.

 

I. ÁLTALÁBAN A PÁLYÁZATRÓL

A  pályázat  célja,  hogy  a  magyarországi  bírósági  épületek  újszerű  látásmóddal,  kreatív  módon történő bemutatása. A pályázat nyílt, amelyen – a pályázati feltételek elfogadása mellett - bárki részt vehet.

Pályázati kategóriák

 1. Bírósági épületek, épületrészletek
 2. Bírósági épületbelsők, termek
 3. Tárgyi környezet a bíróságon
 4. Életkép a bíróságon

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 • A  pályaművek  benyújtásának  feltétele  a  kitöltött  és aláírt jelentkezési  lap  és  a pályázati nyilatkozat beküldése. 
 • 18  év  alatti  pályázó  esetén  a  pályázat  érvényesen  kizárólag  akkor  nyújtható  be,  ha  a pályázati nyilatkozatot és a egisztrációs lapot a szülő is aláírta.
 • Egy alkotó a négy kategórián belül legfeljebb összesen 5 db pályaművel pályázhat (azaz a 4 kategórián belül együttesen összesen 5 db kép küldhető). Beküldhető egyedi fénykép vagy legfeljebb  5  darabból  álló  sorozat.  A  pályázatra  fotóval  és  képszerkesztő  programmal
 • módosított fényképpel egyaránt lehet nevezni.
 • A pályázatra
 • kizárólag digitális képek küldhetők be. Analóg technika használata esetén nagy felbontású digitalizálást követően küldhető be a pályamű, amely az értékelés során a digitális technikával készült képekkel azonos megítélés alá esik. A képeken utómunka végezhető. 
 • Az elektronikus úton (azaz e)mailben) küldött pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

III.A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA, ANNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

 • A pályázatot DVD-n vagy CD-n kérjük benyújtani kétféle formátumban:
  • a) A  kép  hosszú  fele  minimum 1024  képpont,  maximum 1280  képpont  legyen, RGB színmódban. A file maximum 10 megabájt méretű és JPEG formátumú lehet, valamint
  • b) A kép hosszú fele minimum 4000 képpont (12 megapixel), a kép CMYK színmódban és 300 dpi felbontásban, digitális JPEG vagy TIF formátumban legyen. 
 • A pályázat érvényességéhez mind a két formátumú képet mellékelni kell.
 • Szkennelt fotó esetében a hosszabbik oldal érje el az 50 cm)t, 360 dpi felbontás mellett.
 • A fájlok elnevezése:
  • Kategóriák jelölése:
   • 1. KAT1: Bírósági épületek, épületrészletek
   • 2. KAT2: Bírósági épületbelsők, termek
   • 3. KAT3: Tárgyi környezet a bíróságon
   • 4. KAT4: Életkép a bíróságon
  • A fájlok elnevezésére az alábbi formátumot kérjük használni: KATEGÓRIA_NÉV_KÉPCÍM pl. KAT1_Minta_Janos_Birosag.jpeg, KAT3_Minta_Janos_Eletkep_kicsi.jpeg (a kis felbontású kép esetében)
 • A  pályázatokat  kizárólag  a  fent  leírt  formátumban  és  méretben  tudjuk  elfogadni,  a megfelelő elnevezésekkel.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A jelentkezési lap, a pályázati nyilatkozat és a DVD vagy CD beérkezésének végső határideje:

2015. november 2. (hétfő), 12 óra

Amennyiben  a  pályázati  anyag  2015.  november  2.  napján,  12  óráig  nem  érkezik  meg  a beküldési címre, a pályázatot nem áll módunkban elfogadni.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE

Országos Bírósági Hivatal, Sajtó és Kommunikációs Osztály
1055 Budapest, Szalay utca 16., I. emelet 118.

ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

 • A  kitöltött  és  aláírt  jelentkezési  lap  és  a  pályázati  nyilatkozat  hiányában  a  pályázat érvénytelen. 
 • Érvénytelen  a  pályázat,  ha  a  18  év  alatti  pályázó  esetében  a  pályázati  nyilatkozatot  és  a regisztrációs lapot a szülő nem írta aláírta.
 • Az elektronikus úton (azaz e)mailben) küldött pályázatok érvénytelenek.
 • Érvénytelen  a  pályázat,  ha  nem  a  fentiekben  leírt  formátumban  és  méretben  kerülnek megküldésre, a megfelelő elnevezésekkel.

IV. A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉNEK HASZNOSÍTÁSA

A  Pályázó  a  pályázati  nyilatkozat  kitöltésével  a  beküldött  alkotás  szerzői  vagyoni  jogairól  az Országos  Bírósági  Hivatal  javára  lemond,  a  felhasználás  jogát  az  Országos  Bírósági  Hivatalra ruházza  át.  A  pályázó  hozzájárul,  hogy  beküldött  alkotásait  az  Országos  Bírósági  Hivatal  a bíróságok  épületein  belül  kiállítsa,  interneten  és intraneten,  valamint  saját  kiadványaiban közzétegye, illetve bármilyen más módon felhasználja.  

A  Pályázó  a  pályázati  nyilatkozat  kitöltésével  kijelenti,  hogy  a  művén  esetlegesen  szereplő személyeknek  a  kép  lkészítésével  kapcsolatos  engedélyével  a  Ptk.  2:48.§  (1)  bekezdés  szerint rendelkezik.

A Bíráló Bizottság a pályázatból kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem felelnek meg,  illetve  a  formai  és  technikai  követelményeket nem,  vagy  hiányosan  teljesítik.  Nem nevezhetők közízlést sértő képek.

A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bíráló bizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.

V. BÍRÁLAT, EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS

 • A beküldött pályaműveket 4 fős Bíráló Bizottság bírálja el.
 • A Bíráló Bizottság tagjai:
  • dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Bíráló Bizottság elnöke
  • dr.  Németh  Zoltán,  a  Budapest  Környéki  Törvényszék Közigazgatási  és  Munkaügyi Bíróságának elnöke
  • Molnár Zoltán, fotóművész
  • Klenovics Róbert, építész, az OBH Műszaki Főosztályának főosztályvezető-helyettese.
 • A  Bíráló  Bizottság minden  kategóriában  egy  nyertest  választ,  az egyes  kategóriák nyerteseinek díja: 200.000.- Ft.
 • A  pályázat  lezárultát  követő  két  hétben  a http://fotopalyazat.birosag.hu  weboldalon  lehet szavazni a legjobb fényképre, amelyet az Országos Bírósági Hivatal közönségdíjban részesít.
 • A közönségdíj összege: 100.000.- Ft.
 • A díjak összegéből a mindenkori járulékok és adóterhek levonásra kerülnek. 
 • A  pályázat  eredményéről  a  Bíráló  Bizottság  2015.  november  30.  napjáig e-mailben tájékoztatja a nyerteseket.

VI. BÍRÓSÁGI ÉPÜLETEKBE VALÓ BELÉPÉSRŐL

Az Országos Bírósági Hivatal hivatalos úton tájékoztatta a bíróságok elnökeit a fotópályázattal kapcsolatban, azonban a bíróságra való belépést megelőzően, a bírósági épületbe való belépés feltételeiről szíveskedjenek egyeztetni az illetékes sajtóosztállyal (telefonon vagy e-mailben).

A bíróságok sajtószóvivőinek elérhetősége az alábbi linken érhető el: http://birosag.hu/media/sajtoszovivoi-halozat-elerhetosegei

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel a sajtoszoba@obh.birosag.hu e-mail címen, vagy a 061/354-4286 vagy a 061/354-4150-es telefonszámokon tud érdeklődni.

Budapest, 2015. szeptember 15.

CsatolmányMéret
43.85 KB
49.04 KB