Fókuszban a bíróság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Országos Bírósági Hivatal

Fókuszban a bíróság

címmel fotópályázatot hirdet amatőr fotográfusoknak.

A pályázat célja, hogy a magyarországi bírósági épületeket

újszerű látásmóddal, kreatívan mutassa be.

 

A pályázat nyílt, amelyen bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket. Egy alkotó legfeljebb 5 pályaművel pályázhat. Beküldhető egyedi fénykép vagy legfeljebb 5 darabból álló sorozat. A pályázatra fotóval és képszerkesztő programmal módosított fényképpel egyaránt lehet nevezni.

PÁLYÁZNI A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN LEHET:

 1. Bírósági épületek, épületrészletek
 2. Bírósági épületbelsők, termek
 3. Tárgyi környezet a bíróságon
 4. Életkép a bíróságon

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A jelentkezési lap, a pályázati nyilatkozat és a DVD vagy CD beérkezésének végső határideje:

2014. október 31., 14 óra

 

A PÁLYÁZAT FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI:

A pályázatra kizárólag digitális képek küldhetők be. Analóg technika használata esetén nagy felbontású digitalizálást követően küldhető be a pályamű, amely az értékelés során a digitális technikával készült képekkel azonos megítélés alá esik. A képeken utómunka végezhető.

A pályázatot DVD-n vagy CD-n kérjük benyújtani kétféle formátumban:

1., A kép hosszú fele minimum 1024 képpont, maximum 1280 képpont legyen, RGB színmódban. A file maximum 10 megabájt méretű és JPEG formátumú lehet.

2, A kép hosszú fele minimum 4000 képpont (12 megapixel), a kép CMYK színmódban és 300 dpi felbontásban, digitális JPEG vagy TIF formátumban legyen.

 

Szkennelt fotó esetében a hosszabbik oldal elérje az 50 cm-t 360 dpi felbontás mellett.

A file-okat kérjük elnevezni:

Kategória és név megjelölésével:

pl: KAT1_Minta_Janos_01.jpeg, KAT_Minta_Janos_01_kicsi.jpeg

Kategóriák jelölése:

 1. Bírósági épületek, épületrészletek (KAT1_név_kép_sorszáma)
 2. Bírósági épületbelsők, termek (KAT2_név kép_sorszáma)
 3. Tárgyi környezet a bíróságon (KAT3_név kép_sorszáma)
 4. Életkép a bíróságon (KAT4_név kép_sorszáma)

 

A beküldés helye: Országos Bírósági Hivatal Sajtó és Kommunikációs Osztály (Budapest 1055 Szalay utca 16.).

Amennyiben a pályázati anyag 2014. október 31-én, 14 óráig nem érkezik meg a beküldési címre, a pályázatot nem áll módunkban elfogadni.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁSÁLA, EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS:

A beküldött pályaműveket 4 fős Bíráló Bizottság bírálja el.

A Bíráló Bizottság tagjai:

 • dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Bíráló Bizottság elnöke
 • dr. Németh Zoltán, a Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságának elnöke
 • Molnár Zoltán, fotóművész
 • Klenovics Róbert, építész, az OBH Épületfejlesztési és Fenntartási Osztály vezetője

A Bíráló Bizottság minden kategóriában egy nyertest választ.

Az egyes kategóriák nyerteseinek díja: 200.000.- Ft.

A pályázat lezárultát követő két hétben a http://fotopalyazat.birosag.hu weboldalon lehet szavazni a legjobb fényképre, amelyet az Országos Bírósági Hivatal közönségdíjban részesít.

Közönségdíj: 100.000.- Ft.

A díjak összegéből a mindenkori járulékok és adóterhek levonásra kerülnek.

Az pályázat eredményéről a Bíráló Bizottság 2014. november 30-ig e-mailen tájékoztatja a nyerteseket.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

A pályaművek benyújtásának feltétele a kitöltött és aláírt jelentkezési lap és pályázati nyilatkozat kitöltése. A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével a beküldött alkotás szerzői vagyoni jogairól az Országos Bírósági Hivatal javára lemond, a felhasználás jogát az Országos Bírósági Hivatalra ruházza át. A pályázó hozzájárul, hogy beküldött alkotásait az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok épületein belül kiállítsa, interneten és intraneten, valamint saját kiadványaiban közzétegye, illetve bármilyen más módon felhasználja. A felhasználás során az Országos Bírósági Hivatal az alkotó nevét köteles feltüntetni.

A Pályázó a pályázati nyilatkozat kitöltésével kijelenti, hogy a művén esetlegesen szereplő személyeknek a kép elkészítésével kapcsolatos engedélyével a Ptk. 2:48.§ (1) bek. szerint rendelkezik.

A Bíráló Bizottság a pályázatból kizárja mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem felelnek meg, illetve a formai és technikai követelményeket nem, vagy hiányosan teljesítik. Nem nevezhetők közízlést sértő képek.

A pályázat kiírója a pályázati kiírást bármikor visszavonhatja, és a bíráló bizottság döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel a sajtoszoba@obh.birosag.hu e-mail címen tud érdeklődni.

 

Budapest, 2014. szeptember 24.